Партнерська програма

Якщо Ви добре розумієте що таке ФОРЕКС та бажаєте отримувати додатковий легальний заробіток без ризику, спеціально для Вас АТ "БАНК АЛЬЯНС" розробив партнерську програму.
Ця програма полягає в залученні клієнтів до послуги Банку "Операції на умовах маржинальної торгівлі для фізичних осіб-резидентів", та подальшому їх супроводу з метою отримання винагороди з кожної Торгівельної операції, здійсненної залученим клієнтом.

ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПРОГРАМИ

ХТО МОЖЕ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Фізична особа резидент України

Фізична особа підприємець (з видом діяльності КВЕД 63.99)

Юридична особа яка не є платником ПДВ

ВИНАГОРОДА

Розмір винагороди складається у розмірі 1 (одного) Пункту (Пункт – останній знак в ціні Торгівельного інструменту) від здійсненної торгівельної операції залученим клієнтом у рамках продукту «Операції на умовах маржинальної торгівлі для фізичних осіб-резидентів».

Усі розрахунки по Операціях Клієнта проводяться у валюті договору Клієнта. Якщо результат від проведення Операцій отримано в фунтах стерлінгів, японських ієнах, швейцарських франках або іншій валюті, то проводиться конвертація результату у долари США за поточним курсом наданим Банком через Торгівельну систему в певний момент часу.

Якщо валюта Договору Клієнта гривня, то розрахунки по Операціях отриманні в доларах США додатково конвертуються в національну валюту за курсом Національного банку України на момент здійснення Операцій.

Винагода сплачується за звітній місяць після укладання Акту прийому-передачі наданих послуг в національній валюті за курсом Національного Банку України на останній день звітного місяця. Якщо винагорода партнера склала меньш ніж 1000 грівень, то Акт не складається, та винагорода не виплачується за цей місяць.

ПРИКЛАДИ ВИНАГОРОДИ ЗА МІСЯЦЬ

Наприклад: в Торгівельному інструменті EURUSD останній знак в ціні 0.00001. Усі клієнти уклали договір в доларах США. Курс НБУ на кінець місяця 27.40

№1 (депозит клієнта від 10.000$): один клієнт здійснив за місяць 200 операцій розміром 10 лотів кожна. Винагорода: 1000000 * 0.00001 * 200 * 27.40 = 54.800 грн

№2 (депозит клієнта від 1000$): 10 клієнтів здійснили за місяць 700 операцій кожен розміром в 1 лот. Винагорода: 10 * 100000 * 0.00001 * 700 * 27.40 = 191.800 грн

№3 (депозит клієнта від 100$): 100 клієнтів здійснили за місяць 40000 операцій разом розміром в 0.1 лот. Винагорода: 10000 * 0.00001 * 40000 * 27.40 = 109.600 грн

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Створити обліковий запис в КАБІНЕТІ, заповнити форму приєднання до партнерської програми, створити в Кабінеті Договір, завізувати його у двох примірниках та завітати у Головний Офіс Банку, або надіслати оригінали поштою.

Для фізичних осіб треба мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

КАБІНЕТ

ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ СИСТЕМИ

Партнер формує базу клієнтів в Системі за допомогою:

  • Внесення даних потенційного клієнта в Систему особисто.
  • За допомогою наданих реферальних посилань.
  • За допомогою наданого веб-АПІ для використання на інтернет сторінках

Коли потенційний клієнт долучається до послуги Банку «Операції на умовах маржинальної торгівлі для фізичних осіб-резидентів» Система починає формувати Звіти винагородження партнера згідно здійснених операцій клієнта впродовж кожного робочого дня.

Потенційний клієнт вилучається із клієнтської бази за наступних умов:

  • Клієнт не долучився до послуги Банку «Операції на умовах маржинальної торгівлі для фізичних осіб-резидентів» на протязі 1 (одного) місяця з дня внесення партнером його в базу Системи.
  • Вказаний партнером телефонний номер клієнта не збігся з Прізвищем або Ім‘ям клієнта
  • Потенційний клієнт вже є клієнтом Банку або внесений в базу клієнтів іншого партнера
  • Клієнт вже був вилучений із бази клієнтів партнера

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Банк є податковим агентом, тому юридичним особам та ФОП винагорода сплачується в повному обсязі, а фізичним особам згідно трудового законодавства України: утримуючи з агента усі необхідні податки у розмірі 19.5%. Додатково, Банк як роботодавець сплачує Єдиний Соціальний Внесок у розмірі 22%, що робить цей вид заробітку повністю легальним як додаткова біла зарплатня.

Банк сплачує винагороду на поточний/картковий рахунок в національній валюті вказаний в Договорі партнером.

Грінчук Євген Миколайович (044) 224-6670 (вн. 650)
Шляхто Анатолій Олександрович (044) 224-6670 (вн. 732)
e-mail: fxagent@alliancebank.org.ua